סאמסון רנה
ניחוח ורוד
סטוצ'בסקי יהויכין
4 קטעים לחמישייה
סרוסי ראובן
סוד הקסם… מחווה ללואיס בוניואל
סתר מרדכי
רביעייה לחליל, קלרנית, צ'לו ופסנתר
מונודרמה לקלרנית ופסנתר
שלישיית פסנתר
דואטים לשני כינורות מס' 1 ,3 ,5
דואטים לשני כינורות מס' 2, 4, 6
אירועים
מכתמים לחליל וצ'לו