נבוק ליאור
תנודות לצ'לו ופסנתר
הבלחות
מעגלי תקווה
נטרא סרג'יו
שלישיית פסנתר מס' 2
ניני אחינועם
מזמור לילה