ראנה היא מקהלת נשים ערבית-יהודית ייחודית הפועלת ביפו ובה 15 נשים יהודיות, מוסלמיות ונוצריות.מקהלת ראנה שמה לה למטרה לתת ביטוי לקול הנשי, והיא פועלת מתוך אמונה בכוחן של היצירה והשירה לטפח דיאלוג וליצור גשר תרבותי ואנושי בחברה פלורליסטית דוגמת החברה הישראלית.
בשירתן מבטאות נשות המקהלה את תחושת שותפות הגורל, את התקווה לחיים ולשלום ואת קשת הרגשות המשותפים לכולנו כבני אדם בכלל וכאמהות, בפרט.
ברפרטואר המקהלה, הכולל שירים ערביים, עבריים, שירת נשים ושירי עם מכל תרבויות האזור, מושם דגש מיוחד על חיבורים ומוטיבים טקסטואליים ומוזיקליים דומים בשירים ערביים ועבריים. המקהלה שרה במגוון שפות הכוללות עברית, ערבית פלסטינית, תימנית, מרוקאית, פרסית, תורקית ועוד.

הצוות המקצועי של המקהלה כולל:
מיקה דני - מנהלת מוזיקלית ומנצחת ; עידן טולדנו - מנהל אמנותי ; ענת הנדלסמן - מנהלת אדמיניסטרטיבית ומפיקה