תומא חביב חסן
מקאם לנאטאלי
תלמי יואב
דיברטימנטו לחמישיית כלי נשיפה
תמיר קפלן נעמה
יצירה לטמיון ליבי לפסנתר סולו