שוהם שרה
בעיות זהות
שטיינברג איתן
גלים מעגליים
Talk Talk Talk
טוויה
שטרנברג אריך ולטר
חליל במרחקים לאלט ולחליל
שי-אל יובל
ואהתבם את הגר
שלונסקי ורדינה
בלדה מס' 33
שנקר יונתן
אהבה וגטאטיבית
שפירא אריק
רביעייה מס' 2
שפירא רונן
גשם
שריף נעם
מתוך נוקטורנים: בלילה | בנהרות
הינך יפה