פוזננסקי עמית
זו שעה נפלאה מתוך "חיי המתים"
פליישר ציפי
התאוששות לצ'לו
פלץ עופר
טלפון שבור Chinese Whispers
פרטוש עדן
המבדיל
בדידות לכינור סולו
פריידלין יאן
Music for the Passing Summer
פרמונט חיים
בכורה לרביעיית מיתרים
אפיטאף