מושכל תמר
קינה לויולה סולו
מילך-שריף אלה
קרדו לשלישיית פסנתר
מישורי גילעד
תהילים לצ'לו ופסנתר
מתוך מחזור "לאניאס" לפסנתר סולו
על מי מנוחות