הוכמן גילעד
שימבורסקה לפי "ורמיר"
היידו אנדרה
שני אטיודים לכינור ולקלרינט
הלפרין-קדרי בניה
"משי 1" לחליל וקלרנית בס
"…ששש…" לחליל וחלילית