דורמן אבנר
סונטה לכינור ופסנתר
דינור ערן
את ואני והמלחמה הבאה מתוך "רצח"