ג'ובראן ויסאם
משקט לשקט
גוטפריד ירון
שלישייה מס' 1
שלושה שירים מאת תהילה שלום לקול ושלישיית פסנתר
גולדשמידט-חלפון הדס
רוח מן המזרח לשלישיית פסנתר
גוליחוב אוסוולדו
איירה
גילוץ עמית
"קילוויריה" לחמישייה
גלברון ארטור
עיטורים לחליל ונבל
שלישיית מיתרים