טליה ארדל וחברים
טליה ארדל, צ'לו ושירה | רותם ברטן, חליל | מיכאל רוסלר, בסון | דניאל שוורצוולד, פסנתר

בתוכנית:

אהרון חרל"פ – דיאלוג
טליה ארדל – Laments for the City above
בועז בן משה – בכורה
דניאל שוורצולד – ואלס בפה מינור מתוך חלום; שירים.