ארגון גג | בקשת הצטרפות

  • שליחת הבקשה תיבחן ע״י מנהלת הפרויקט מטעם המרכז. שליחת הבקשה אינה מהווה אסמכתא המאשרת הצטרפות לפרויקט והינה בגדר פנייה בבחינה בלבד.