ארגון גג: אודות הפרוייקט

מוזיקאים עצמאיים בישראל הזכאים לקבל תמיכה ממשרד התרבות והספורט מצאו בעמותת המרכז למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל ארגון שמנהל את תהליך ביצוע קבלת התמיכה וניהולה שמטרתה קיום הפרויקט המוזיקלי הייחודי. למעלה מארבעים קבוצות קאמריות בגדלים שונים ובסגנונות מוזיקליים שונים, כבר עובדים עם העמותה ומיצרים ביחד סצנה של המוזיקאים העצמאיים בישראל.

נהלים – ארגון גג למוזיקאים עצמאיים
  1. עמותת המרכז למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל תנהל, החל מינואר 2009 את קבלת התמיכות ממשרד התרבות של מדינת ישראל לגופים מוזיקליים עצמאיים ע"פ הפירוט הבא.
  2. כל גוף ימנה נציג שיהיה אחראי על ניהול הפרוייקט מול המרכז למוזיקה בניהולה של ויקטוריה סקלמה.
  3. כל גוף יבנה את תקציבו יחד עם מנהלת העמותה (אביגיל ארנהיים) ורו"ח של העמותה כך שההקצבות ממנהל התרבות לא יעלו על 70% מההכנסות של הגוף במהלך השנה הקלנדרית. (לדוגמא: הקצבה בסך 25,000 ₪ לגוף מהמנהל דורשת מינימום השלמה של 11,250 ₪ הכנסות אחרות לגוף.) החל משנת 2014, חובה על כל גוף לייצר לפחות 10% מתקציבו במכירה מכרטיסים או מופעים.
  4. ההכנסות הנוספות של כל אחד מהגופים, המשלימות את סה"כ ההכנסות לגוף, יועברו לעמותה במהלך השנה הקלנדרית.
  5. העמותה תשלם לספקים של כל גוף ע"פ ההנחיות של הנציג ולאחר קבלת הכספים הן מן המנהל והן מן ההכנסות העצמיות במהלך השנה. ויקטוריה סקלמה תנהל את הרישום של קבלת הכספים ושל הוצאתם מול הנציג של הגוף. הספקים ייקבלו את התשלום בהעברה בנקאית. עמלת ההעברה תכנס להוצאה בתקציב הגוף.
  6. לכיסוי הוצאות העמותה ייגבו על ידה, 5% מהמענק של מנהל התרבות מכל גוף. ו – 1.5% מההכנסות הנוספות.
  7. מס' תיק הניכויים של העמותה: 935-636-266. מס' הרישום של העמותה: 580327740.
  8. מטרת הפרוייקט היא להקל על מנהל התרבות בהעברת הכספים ולהגדיל את גודל המענקים. כמו-כן אנו רוצים לעזור בהשגת אמצעי פרסום, שיווק ומכירות אטרקטיביים עבור כל הגופים שאנו עובדים עמם.
  9. הצלחת הפרויקט משנת 2009 ועד היום הגדילה את מספר הנתמכים. עזרו לנו לנהלו נכון.
אביגיל ארנהיים, מנהלת העמותה         ויקטוריה סקלמה, מנהלת כספים 
המרכז למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל ע"ר, רח' ביאליק 26, תל אביב 6332432.