14 נוב
דואו גיטרות… נובמבר 14, 2019 אישה אחת שש… נובמבר 14, 2019