פסטיבל צליל מעודכן. 1.7

19 יונ

פסטיבל צליל מעודכן. 1.7

אירועי המרכז, ארגון גג | אירועים

1 ביולי, יום שני, אולם התיבה – יפו 

20:00 | רביעיית דיוטימה (צרפת)

בלה ברטוק, רביעיית מיתרים מס. 4 (1928)

רבקה סאונדרס,Unbreathedלרביעייתמיתרים (2017)

הלמוט לכנמן, רביעיית מיתרים מס. 3, גרידו (2001/2)

 

22:00 | הייפר דואו (שווייץ)

וולפגנגהייניגרHeimat 2לקלידיםומערכתתופים (2019)

אינטרלוד | דניאל ז‘ישי, glissando אטיוד אלקטרוני #1(2017)

שרהנמטסובWhite Eyes Erasedלקלידיםומערכתתופים (2014/15)

אינטרלוד | דניאל ז‘ישיclappingאטיוד אלקטרוני #2(2017)

יואב חורב –Heatwave לסמפלר ומערכתתופים (2019) בכורה

אינטרלוד | דניאל ז‘ישיmoney noteאטיוד אלקטרוני #3(2017)

זילגרימטרהוזוליאןמרגוזCadavre exquisלקלידיםמערכתתופיםווידאו(2019)

סימוןסטיןאנדרסון, DifficultiesPutting it into Practiceלשנימופיעיםווידאו(2007)

אינטרלוד | דניאל ז‘ישי, goodbyeאטיוד אלקטרוני #4(2017)

לכרטיסים: https://ticks.co.il/event.php?i=eMeqTwq3dC1